Podkategorie
Archiwum MK

 • Witaj w kursie traktującym o ewolucji form komunikatów animowanych.

  Kurs Ewolucja Form Animacji to zajęcia prezentujące różne informacje na temat rozwoju animacji na przestrzeni dziejów, a także, mówiące o elementach formy komunikatów animowanych.

  W tym kursie student pozna różne rodzaje animacji, a także ich istotę.
 • Witam serdecznie!
  Ewolucja form graficznych to kurs, który jest jednym z elementów wszystkich kursów związanych z formami komunikatu medialnego przeznaczony dla studentów II roku Kształcenia Zdalnego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma on na celu uzupełnienie bądź poszerzenie wiedzy na dany temat wyniesionej z zajęć stacjonarnych a mianowicie jak zmieniała się forma tego komunikatu na przestrzeni dziejów.

  Zapraszam

  Katarzyna Ignasiak
 • Witam!
  Ten kurs przybliży Tobie ewolucję formy komunikatów filmowych.

  Celem jest tutaj zapoznanie, w kontekście historycznym, z pojęciem komunikatów filmowych i ich rodzajów.

  Po zakończeniu naszej pracy powinieneś/powinnaś potrafić:
  -wymienić rodzaje form komunikatów filmowych;
  -wskazać najważniejsze cechy komunikatów słownych, pisemnych, dźwiękowych, obrazowych i multimedialnych;
  -zapamiętać etapy (okresy) technologii filmowej,
  -umiejętnie (świadomie)rozpoznawać formy komunikatów filmowych;


  Metody jakimi posłużę się by przedstawić dokładnie cały temat w tym kursie w to:
  -teskty,
  -dyskusja,
  - pokaz multimedialny,
  -praca w grupie,
 • Kurs- ewolucja formy prasy- jest uzupełnieniem/rozszerzeniem zajęć stacjonarnych dla II roku Pedagogiki, kształcenie zdalne.

  Serdecznie zapraszam
  Dorota Mucha
 • Witam serdecznie!

  W tym kursie znajdziesz ciekawostki na temat technologii informacyjnych w rozwoju i ewolucji formy fotografii. Prześledzisz również jak się zmieniała forma tego komunikatu. Wykonasz zadania pobudzające myślenie oraz udoskonalisz swoją technikę wykonywania zdjęć.

  Zapraszam.

  Marta Kościelniak
 • Technologie informacyjne w historii rozwoju i ewolucji formy komunikatów telewizyjnych

  Miło mi przywitać Cię na moim kursie! Uśmiech

  Oto czego się tutaj dowiesz:
  • zapoznasz się z historią telewizji
  • poznasz podstawowe pojęcia
  • zobaczysz jak wyglądał rozwój form telewizyjnych
  ZAPRASZAM